Съвети за партньорство

Reach for Change развива методология за подкрепа на социални предприемачи и разрастване на социални иновации на три континента от 2009 година насам. Нашият модел е базиран на партньорство с корпоративния сектор, който ни подкрепя чрез ресурси и експертиза, за да осъществяваме програмите си.

За да споделим и надградим нашия опит, през ноември 2018 година Reach for Change България организира конференция „Партньорство за промяна“.

В рамките на 2 интензивни дни конференцията събра в София 40 лектори от 9 европейски държави – социални предприемачи, представители на бизнеса и представители на институциите. Заедно те разговаряха за нуждата от повече партньорства, които съчетават експертизата и енергията на трите сектора в името на решаването на комплексни съвременни проблеми.

Споделяме с Вас ключовите съвети и добри практики за партньорство, които се очертаха по време на конференцията. Те могат да звучат лесни, но често се оказват предизвикателство, когато трябва да се приложат на практика:

Автор: 500 Markers

1. Потърсете партньор, с когото имате общи цели

Проверете стратегията за корпоративна социална отговорност на бизнеса, към когото искате да се обърнете за партньорство. Ако той няма такава – проверете какви инициативи е подкрепял до този момент и дали има интерес да инвестира в сферата, в която е вашата кауза. Слушайте посланията на потенциалните (и настоящите ви) партньори, за да откриете какво търсят те, и ако прецените, че са подходящият за вас партньор – откликнете.

Зоя Паунова, АстраЗенека: „Открийте своя естествен и логичен партньор, с когото споделяте една и съща философия, за да имате насреща си истински сътрудник, а не просто финансираща организация.“  

Моника Ковачка – Димитрова, SAP Labs: “Kлючът към успехa е правилното напасване между двете страни, така че, ако някъде не ви се получи, просто пробвайте на следващото място.”

2. Измервайте ефекта от Вашата работа

Управлението на ефекта от вашата работа е много важно. От една страна, то ви е необходимо, за да планирате дългосрочно дейностите си, за да правите анализ на база на постигнатите резултати и като цяло да подобрявате работата си. От друга страна, то ви позволява да имате данни,

Автор: 500 Markers

с които да доказвате ефекта си и да бъдете по-убедителни при привличането на подкрепа: финансиране, дарители, набиране на служители, доброволци, про-боно партньори.

Николета Попкостадинова, Loveguide: “Имаме метрики, които запалваха бизнес партньорите ни, доказваха им, че има резултати.”

Ирина Василевска, Telenor: “Oчакваме от потенциалните партньори да са си написали домашното, да е много ясно и подробно разписано какво и как искат да постигнат.“

     3. Бъдете видими и прозрачни

Развивайте и използвайте активно вашите комуникационни канали – уебсайт, социални медии, бюлетин. Информирайте общността си и партньорите си за това, което правите и постигате. Разказвайте истории за промяна, които вдъхновяват и демонстрират ефекта ви.

Кристиян Люндквист, Gro Play: “Вие разполагате с ограничено време и ресурси, за да търсите проактивно партньори. Така че работете върху брандинга на вашата организация, върху историите, които разказвате, покажете статистики, които доказват ефекта ви. С времето вие ще започнете да привличате хора и организации, които ще се обръщат към вас за партньорство.“

     4. Уверете се, че говорите на един и същи език и че имате ясни очаквания от партньорството

Още в началото на партньорството, убедете се, че вашите очаквания и тези на партньора за резултатите от съвместната Ви работа съвпадат. Определете индикатори за успех и времеви период, за който целите да постигнете желаните резултати, за да сте сигурни, че имате едни и същи измерители за успех.

София Брейтхолц, Reach for Change: “Тези от нас, които работим в неправителствения сектор, се интересуваме основно от социалния ефект от работата ни. Но трябва да сме разбиращи и отговорни и по отношение на нуждите и гледната точка на бизнес партньорите ни. Да се уверим, че имаме споделена визия, ясно дефинирани роли и измерими цели както за социална промяна, така и за ползите за бизнеса.“

     5. Бизнесът може да предложи много повече от пари

Изграждайте задълбочени партньорства, които не са основани на пасивно спонсорство, а на активна съвместна работа. Използвайте уникалните силни страни и на двата сектора – социален и бизнес – за постигане на социална промяна.

За неправителствените организации това означава да търсят начини да се възползват от всички ресурси на корпоративните си партньори – бизнес знания и умения, различни платформи, видимост, технологии, пространства, контакти – в името на своята социална мисия.

За компаниите важен ресурс, който обичайно остава неизползван, са уменията и знанията на служителите в сфери като продажбите, маркетинга, комуникациите, финансите, IT и други. Въвличайте служителите си като ментори и доброволци – така ще допринесете поне за две неща: ще използвате тяхната бизнес експертиза в името на социална кауза и в същото време ще увеличите мотивацията и удовлетвореността им и ще развиете техните личностни умения.

Моника Ковачка-Димитрова, SAP Labs: “Помнете, че зад бизнеса стоят хора. Понякога това, с което бизнесът може да ви помогне повече са знанията, не само финансирането.”

Невен Маринович, Smart Kolektiv: “Един много богат човек веднъж ми каза, че хората винаги идват да го молят за пари, но никога за съвет. Понякога обаче хората, от които търсиш пари, могат да са ти много полезни със съвети, защото те самите вече са минали през процеса на стартиране и разрастване на организацията си. Понякога трябва първо да потърсиш съвет и менторство от някого, да развиете отношения, а после да поискаш пари.“

     6. Развивайте дългосрочни партньорства

Често бизнесът предпочита да подкрепи инициатива, която може да демонстрира бърз и видим ефект. Важно е да имате и общото разбиране, че инвестицията, която правите заедно, е дългосточна. Да създадеш промяна отнема време и няма как да видите резултатите още на следващия ден. Рецептата е търпение, старание, усърдие и постоянство.

Повече информация, снимки и цитати от конференция „Партньорство за промяна“ можете да намерите тук, а видео запис на сутрешните сесии на конференцията е достъпен тук.