Миряна Сакич

От 2015 година насам работи в Erste Group Bank AG и се занимава със Социално банкиране, финансиране на социални бизнеси и инвестиции в социален ефект в Централна и Източна Европа и Западни Балкани. Преди това в продължение на 7 години работи в сръбския офис на Erste Bank, като ръководи европейския офис на банката и разработва програма за микробанкиране за социални предприемачи в Сърбия. Миряна е магистър по Държавно управление и хуманитарни въпроси и бакалавър по Икономика.