Красимира Величкова

Красимира Величкова е  изпълнителен директор от 2008 г. на Български дарителски форум (БДФ) – най-голямото сдружение на дарителски организации в страната, включващо близо 50 фондации и корпоративни дарители.

Има голям опит в неправителствения сектор – работила е като мениджър “Развитие и партньорства” в сдружение „Алтера” и като мениджър “Финансирания и развитие” във фондация „Работилница за граждански инициативи”.  Основен фокус на нейната работа е анализът и привличането на различни източници на финансиране за НПО, свързването на интересите на гражданските организации с възможностите за тяхното подпомагане от страна на бизнеса, на частни дарители и международни програми.

Занимавала се е и със стратегии за организационно развитие и набиране на средства за социални и културни проекти, както и с инициирането и осъществяването на проекти в сферата на културата и културните политики. Завършила е културология в СУ “Св. Климент Охридски.