Петър Начев

Петър Начев е директор на дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ в Министерство на труда и социалната политика.
Притежава предприемачески опит в частния сектор като управител на фармацевтична компания. В публичния сектор работи последователно в структури на Министерство на здравеопазването, Министерски съвет и Народното събрание на Република България.

Средното си образование завършва във Френската езикова гимназия в София. Висше юридическо образование придобива в Университет Монпелие 1 (Франция), магистърска специалност – Банково и финансово право. Специализира на два пъти в Националната школа по администрация в Париж. Докторант в ЮЗУ „Неофит Рилски“ – тема „Теорията на парите и видове регулации“.