Нели Колева

Д-р Нели Колева е директор “Публични партньорства” и член на старшия лидерски екип на фондация “Заедно в час”. Тя отговаря за позиционирането, взаимоотношенията с  публични партньори и комуникациите.

Ръководител на пилотния проект “Нов път за нови таланти в образованието”, финансиран от Европейската комисия, в който консорциум от пет организации в мрежата, съответните министерства на образованието и университетски партньори, предлагат алтернативни начини за навлизане в учителската професия. Преди да поеме публичните партньорства, Нели заема различни длъжности в екипа по обучение и подкрепа на учителите.

Преди присъединяването си към екипа на Заедно в час, д-р Колева преподава в Universite de Haute Bretagne в Рен, Франция и Rice University в Хюстън, САЩ. Бакалавърската ѝ степен е по американска литература и френски език от Middlebury College, САЩ, а докторската ѝ степен по сравнително литературознание е от Rice University, САЩ.