Моника Ковачка – Димитрова

Моника Ковачка-Димитрова, Старши проектен мениджър, КСО координатор и член на Лидерския екип на SAP Лабс България.

Моника е един от служителите с най-дълъг стаж в SAP в България, повече от 18 години опит в софтуерната индустрия. Буквално е преминала през всички възможни роли в областта на R&D, започвайки като младши софтуерен разработчик, специалист по качеството, била е ръководител на екип, мениджър, мениджър проекти, вице-президент на отдел. В момента е отговорна за КСО инициативите на компанията (през 2016г. SAP Лабс България е отличена с 6 награди в областта на КСО), водещ Design thinking коуч, преподавател и ръководи всякакви сложни проекти, които обхващат множество екипи в София.