Марко Грегович

Марко Грегович е основател на Brodoto – агенция за управление на социален ефект, която помага на неправителствени организации и компании да постигнат позитивна социална промяна. Подкрепя ги с организиране на кампании, фондонабиране, стратегии и маркетинг. Понастоящем Brodoto e най-значимата се организация, която се занимава с crowdfunding в Западните Балкани. Преди да основе Brodoto, Марко работи в Greenpeace, Европейската зелена партия и е основател на няколко неправителствени организации.