Ирма Любартиене

Ирма Любартиене e президент на латвийската Асоциация за социално-емоционално учене, основател и изпълнителен директор на Института за позитивно образование във Вилнюс.

Ирма започва своя път като обучител през 2004 година, като е ръководила редица обучителни събития за деца в различни възрасти, непрекъснато търсейки нови методи и инструменти за развиване не просто на умствените умения на децата, но също и на техните личности, характер, здраве, социална и емоционална интелигентност. Разбирайки колко важно е за децата да се чувстват в безопасност в училище, да бъдат чути и обичани, Ирма стартира проекта Dramblys.lt. Заедно с партньорите си, тя развива обучителна програма за емоционална интелигентност на учители и я представя на училищата в Литва. През 2016 година Reach For Change избира Dramblys като най-добрата идея за предотвратяване на тормоза в училище, а президентът на Литва Далия Грибаускайте отличава проекта като добра практика в своята инициатива “For a safe Lithuania”. През 2017 година Dramblys постига системна промяна – социално-емоционалното учене днес е задължително във всяко училище и всеки учител в Литва трябва да развива своите личностни, социални и емоционални умения.

Днес Ирма ръководи неправителствената организация Институт за позитивно образование и продължава своята докторантура в Латвийския университет за образователни науки, фокусирайки се върху създаването на сигурна емоционална среда в училищата.