Ирина Василевска

Започва професионалния си път като адвокат на свободна практика. През 1998 г. започва работа като юрисконсулт в Авиокомпания „Балкан“. Като такъв изпълнява сложни правни възлагания в България, Нигерия, Русия, Германия. През 2001 г., след като
гръцката ОТЕ печели втория в страната GSM лиценз, става част от малобройния тогава екип, който осъществява търговския старт на компанията през м. септември същата година.

През 2008 год. поема ръководството на правния екип, както и връзките на дружеството по отношение на защитената информация, обменяна с разследващите и правораздавателните органи и става част от висшия мениджмънт на „Глобул“. През 2013 г. след промяната на собствеността на компанията, поема нови функции, отново като част от екипа на главния изпълнителен директор. През 2016 г., в качеството си на главен директор Корпоративна политика, започва да ръководи и корпоративната политика,
регулациите, комуникациите и проектите в областта на устойчивото развитие. Секретар на Съвета на директорите на дружеството в продължение на 13 години.

Председател е на Управителния съвет на Норвежко-Българската бизнес група и член на Управителния съвет на Българския Форум на бизнес лидерите.