Ида Йохансон

Водещ на Работилницата за управление на социален ефект на социални предприемачи на 27 ноември.

Ида Йохансон e експерт социален ефект в Reach for Change, част от екипа на фондацията от 2015 година. Тя отговаря за обученията и развитието на умения за управление и измерване на социален ефект, както на програмните мениджъри на Reach for Change, така и на подкрепяните в Инкубатора на фондацията над 60 социални предприемачи в Северна Европа, Централна Европа и Казахстан. В допълнение, тя се грижи и за управлението и анализа на информацията за социалния ефект, постигнат от социалните предприемачи на глобално ниво.

Ида е бакалавър по Политически науки с фокус върху международно сътрудничество и управление на кризисни ситуации и по Международни отношения. Живее и работи в Стокхолм, Швеция.