Деница Лозанова

През 2010 година Деница Лозанова се присъединява към екипа, който създава Асоциация за развитие на София като директор „Изследвания и анализи“. Ръководи международни европейски проекти, свързани с градско развитие, иновации и мултикултурност. Участва в изготвянето и публичното обсъждане на важни за София стратегически документи като Стратегията за развитие на културата в София, „София – Творческа столица 2012 – 2023“, както и Стратегията за интелигентна специализация на София.

Опитът ѝ от работа в продължение на 10 години в един от най-интересните региони в Европа – Балканите, като директор на програмата за Югоизточна Европа на Българско училище за политика, не само допълва езиковата ѝ култура с „балканско есперанто“, но и сериозно развива уменията ѝ за управление на конфликтни ситуации, комуникация в мултикултурна среда и обучение на лидери.

Завършва образованието си в България в УНСС и СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по Европейски изследвания. Вярва в ученето през целия живот и не спира да развива уменията и знанията си чрез различни специализации като „Гражданско и образование и развитие на гражданското общество“, IVLP, Department of State, USA; Explaining Europe in the Regions: European decision-making, lobbying, AER Training Academy.