Гжегож Кониечни

Гжегож Кониечни е Главен изпълнителен директор на ING Bank в България от началото на 2018 г. Преди това има натрупан над 20 годишен професионален опит в банковия сектор и по-специално в ING, като последно е оглавявал отдел “Финансово кредитиране” в ING Bank Полша. Гжегож приема за своя мисия да приложи успешните международни ING практики за подобряване на социалната и икономическа среда на локално ниво в България. ING Bank в България развива важни проекти в тази посока.