Владимир Марич

Владимир Марич е директор на Инкубатора за социален ефект, ръководен от Фондация Мозаик в Босна и Херцеговина – едни от водещите социални предприемачи в Централна и Източна Европа.

Владимир завършва Социални науки във Великобритания и има голям опит в НПО сектора и сектора с бързооборотните стоки. В следвoенна Босна и Херцеговина той работи по норвежки проект за изграждане на мирни отношения, организирайки семинари между представители на двата конфликтни лагери във войната. По време своя 12-годишен стаж в Procter & Gamble, Владимир развива задълбочено разбиране за маркетинг и продажби, както и за това как се създава бранд.

Като директор на Икубатора за социален ефект, най-големият подобен инкубатор в региона, Владимир ръководи екип от двама вътрешни и 21 външни ментори, помагайки за развитието на ново поколение от младежи предприемачи и иноватори – сила, която развива нови социални и икономически ценности, развива успешни бизнес модели със социален ефект и служи като модел за подражание на останалите млади хора. С над 240 кандидати в 118 идеи само през последната година, Инкубаторът на Мозаик е тествал 39 прототипа и е създал 11 социални бизнеси.

Владимир има опит и в ПР и управление на проекти в НПО сектора. Той е съавтор на три изследвания за корупцията в Босна и Херцеговина и активен автор в LONAC.pro – общност, където различни заинтересовани страни създават екосистема за подкрепа на младежкото предприемачество и активизъм.