Бисер Петков

Бисер Петков е избран за министър на труда и социалната политика на 4 май 2017 г. от 44-ото Народно събрание.
Бисер Петков започва професионалния си път като редовен преподавател в УНСС през 1988 г., където през 2012 г. е избран за доцент. Има над 40 научни публикации, в това число учебници, монографии и др.
От 2002 до 2003 г. е председател на Държавната агенция за осигурителен надзор към Министерски съвет. През месец март 2003 г. е избран за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, като заема този пост до месец май 2009 г.
От 8 септември 2011 г. с решение на Народното събрание е избран за управител на Националния осигурителен институт. На 29 юли 2016 г. Парламентът го преизбира на поста с нов четиригодишен мандат. В периода 2013-2016 г. е член на Бюрото на Международната асоциация по социално осигуряване (МАСО).