Адам Вернер

Адам Вернер е доброволец в неправителствената организация Tilia, която представя подкрепа и застъпничество за младежи с психологически проблеми. Адам е много ценен лектор в сферата на младежко психологическо здраве, както в Швеция, така и в чужбина. Има голям опит като доброволец, който се среща индивидуално с млади хора и обобщава техните нужди и преживявания, за да може Tilia да използва тази информация, за да се застъпва за структурни промени в политиките за деца.